Region Östergötland

Åtgärdsplan för bättre tillgänglighet inom BUP

[2022-05-10]

Hälso- och sjukvårdsnämnden har beslutat att en åtgärdsplan ska tas fram för att förbättra tillgängligheten till barn- och ungdomspsykiatrin i länet.

Tillgängligheten till barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) i Östergötland har varit låg under lång tid. I januari 2022 var det endast 33 procent som väntat kortare än 30 dagar på nybesök, att jämföra med 98 procent i januari 2018. När det gäller väntan på utredning och behandling var motsvarande siffra 8 procent för januari 2022, mot 15 procent för januari 2018. En liknande bild finns på fler håll i landet. Orsakerna till den låga tillgängligheten är flera och skiljer sig också delvis mellan de olika verksamheterna i länet.

Hälso- och sjukvårdsnämnden har idag beslutat att en åtgärdsplan ska tas fram med både generella och mer verksamhetsspecifika åtgärder. Det handlar om att skapa förutsättningar för en långsiktigt hållbar struktur, men även om kortsiktiga insatser för att korta köer. Åtgärdsplanen ska redovisas i hälso- och sjukvårdsnämnden.

– Jag vill understryka att för ett barn eller en ungdom som väntar på att få hjälp av barn- och ungdomspsykiatrin, kan varje dag av väntan vara en dag för mycket. Vi ser väldigt allvarligt på problemen med tillgängligheten inom BUP och vi är fast beslutna att vända den utvecklingen. Dagens beslut är en del i det arbetet. Viktigt är också att utveckla "En väg in" för barn- och ungdomshälsorna och BUP tillsammans. Tidiga insatser tillsammans med skolor och elevhälsor och civilsamhälle är också angeläget för att barn och unga ska må bättre, säger Kerstin Sjöberg (C) regionråd och 3:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Text: kommunikationsenheten