Region Östergötland

Årsredovisningen för 2020 beslutad

[2021-04-21]

Nu är Region Östergötlands årsredovisning för 2020 fastställd. Den sammanfattar regionens verksamhet och ekonomiska resultat under det gångna året. Ett år som har varit minst sagt annorlunda.

Årsredovisningen fastställdes igår efter debatt i regionfullmäktige och beskriver hur Region Östergötlands verksamheter har arbetat och presterat i förhållande till de politiskt satta målen. Diskussionen på regionfullmäktige handlade mycket om hur pandemin har påverkat regionens verksamheter.

– Trots pågående pandemi visar regionen ett gott ekonomiskt resultat för 2020 och det ger oss goda förutsättningar att hantera pandemins negativa effekter på regionens verksamhet, inte minst tillgängligheten, kollektivtrafiken och omstarten av Östergötlands näringsliv, säger Kaisa Karro (S), regionstyrelsens ordförande.

Årsredovisningen finns att läsa och ladda ner här på webbplatsen.