Region Östergötland

Årets bästa chef inom vård och omsorg

[2020-10-22]

Lena Törnfeldt, verksamhetschef för rehab Öst i Region Östergötland, får utmärkelsen Guldkransen 2020. Det gör henne till Sveriges bästa chef inom vård och omsorg i branschföreningen Ledarna inom vård och omsorgs rankning.

Bilden visar Lena Törnfeldt med diplom och krans.

– Det är jättefint att bli uppmärksammad för det jobb jag gör som chef. Det känns också väldigt bra att jag på det här sättet kan lyfta rehabiliteringsverksamheten. Vi borde satsa mycket mer på det förebyggande arbetet i vården och där kan rehabilitering spela en större roll än idag, säger Lena Törnfeldt.

Juryn motiverar utnämningen så här:
"När coronapandemin sköljde in över Sverige visade Lena Törnfeldt prov på skicklig förmåga att snabbt ställa om. Hon hade redan personalen med sig. Genom sitt inspirerande ledarskap, är hon en omtyckt chef där hon har förmåga att skapa känsla av sammanhang och begriplighet gällande beslut, styrning, uppföljning och utveckling för såväl chefer, medarbetare som samverkanspartner. Hon tummar aldrig på att fokus alltid måste ligga på hur värdet blir för patienten. Detta skapar förtroende och trygghet hos såväl personal som patienter. Har man redan lagt en sådan grund är man väl rustad att hantera oväntade och omvälvande händelser som i en icke-fungerande verksamhet hade kunnat få fruktansvärda följder."

Textansvarig: Nyhetsredaktionen, 010-103 76 28 

Om Guldkransen
Guldkransen är ett initiativ från LiVO, Ledarna inom Vård och Omsorg, en branschförening inom fackförbundet Ledarna. Årets jury består av Jessica Rönnerfors, vinnare av Guldkransen 2019 och verksamhetschef på PositivumGruppen, Cissi Elwin, chefredaktör på tidningen Chef, Aida Alvinius, docent på institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Försvarshögskolan, Jenny Wibacke, områdeschef inom kirurgi och gastroenterologi på Skånes Universitetssjukhus och ordförande i LiVO samt Peter Fahlström, HR-chef på God Assistans och styrelseledamot i LiVO.

Andra webbplatser