Region Östergötland

Årets AT-handledare 2020 har utsetts

[2020-12-15]

Årets AT-handledare 2020 har utsetts av AT-läkarna i de tre länsdelarna. I öst går handledarpriset till Jonas Andersson, akutkliniken och Sara Ström, Vårdcentrum Finspång. I väst går priset till Kenneth Csiffary, medicinska specialistkliniken och Malin Johansson, Vårdcentralen Vadstena. I centrala länsdelen är pristagaren Karolina Härle, kirurgiska akutvårdskliniken.

Bilden visar Kenneth Csiffary.Bilden visar Sara Ström

Det är AT-läkarna som utser bästa handledare varje år för att hylla deras viktiga roll. Här är motiveringarna:

Kenneth Csiffary, specialistläkare vid medicinska specialistkliniken, Lasarettet i Motala:
"Kenneth är väldigt engagerad och alltid sugen på en diskussion, svarar aldrig nej på en fråga oavsett hur lite tid han egentligen har. Är väldigt ödmjuk och prestigelös vilket smittar av sig. Inte sen heller att ge utförlig och genomtänkt feedback vilket är väldigt uppskattat! Man känner sig verkligen sedd och när man arbetar med honom lär man sig otroligt mycket! "

Malin Johansson, verksamhetschef, Vårdcentralen Vadstena 
"Malin kan konsten att balansera mellan att uppmuntra det man gör bra, peppa i svårare perioder, pusha en till utveckling och samtidigt acceptera ens begränsningar. Som huvudhandledare har hon varit engagerad och stöttande från början till slut, både professionellt och personligt. I den kliniska vardagen tar hon sig alltid tid för stora och små frågor, oavsett hur mycket hon själv har att göra, och man känner sig aldrig dum när man diskuterar sina funderingar och resonemang. Malin får en att känna sig som en del av gruppen redan första dagen, och bidrar stort till att ens tid på Vårdcentralen blir lärorik, utvecklande och inte minst väldigt rolig."

Jonas Andersson, ST-läkare vid akutkliniken, Vrinnevisjukhuset
"Trots hektiskt nattjobb och dagjobb finns du alltid närvarande och tar dig tid att lyssna och delge oss av din kunskap, engagerad och uppmuntrande.
Närvarande och lyssnande, väljer att lita på sina yngre kollegor men följer med och finns till hands när det verkligen gäller.
Lugn, stöttande, trygghetsingivande, utbildande, peppande, entusiastisk, kompetent."

Sara Ström, distriktsläkare, Vårdcentrum Finspång 
Alltid öppen dörr för oss AT.
Utmärkt bollplank.
Alltid glad och bemöter oss AT med respekt.
Överseende med AT-slarv.
Engagerad.

Karolina Härle, avancerad specialistsjuksköterska, Universitetssjukhuset i Linköping:
"Karolina är lite som AT-läkarnas fallnät på KAVA. Ser till att vi har det bra, står på vår sida och försöker anpassa placeringen efter önskemål och för att vi ska få ut så mycket som möjligt. Besitter också mycket kunskaper inom kirurgi och framförallt avdelningsarbetet som avancerad specialistsjuksköterska inom kirurgi."

Bilden i topp: Malin Johanson handleder en AT-läkare och en underläkare på Vårdcentralen Vadstena.

Textansvarig: Nyhetsredaktionen, 010-103 76 28

Under läkarutbildningen får studenterna tillämpa sina teoretiska kunskaper, utveckla praktiska färdigheter och bygga upp ett professionellt förhållningssätt genom att göra AT-tjänstgöring under handledning. Priset Årets AT-handledare lyfter fram handledarens viktiga roll.

 

Denna webbplats