Region Östergötland

App hjälper gravida med blodsockret

[2022-04-11]

Ett ökat antal gravida har diabetes som behöver följas i vården. Nu ska mödrahälsovården och endokrinmedicinska kliniken i Region Östergötland och forskare vid Linköpings universitet testa ett nytt, digitalt sätt att hjälpa gravida med höga blodsockernivåer.

Bilden visar tre kvinnor som står bland skyltar och pilar i en vårdlokal.

Diabetes hos gravida mer än fördubblades när Socialstyrelsen införde nya gränsvärden 2015.

– Det finns många vinster i att fler kan förbättra sina blodsockervärden under graviditeten. . Patienterna behöver hjälp att ändra sina kost- och motionsvanor. Nu vill vi testa nya digitala metoder men först ha forskning bakom dem innan de införs, säger Caroline Lilliecreutz, docent och överläkare inom mödrahälsovården i Region Östergötland.

Diabetesvård kräver mätningar av blodsockernivåer, fysiska besök och telefonkontakter och uppföljningar inledningsvis en gång i veckan.
– Detta kan bli ett sätt för vården och patienten att ha kontakt utan att behöva ringa varandra, säger Simona Chisalita, överläkare på endokrinkliniken, Universitetssjukhuset i Linköping.

Ändra beteenden
Marie Löf, professor vid Linköpings universitet, har inom MoBILE-programmet specialiserat sin forskning på att utveckla användarvänliga, digitala lösningar, appar till bland annat mobiltelefoner, för att förebygga viktuppgång hos mödrar och barn. Appen Healthy Moms, hjälper kvinnorna att ändra beteenden, till exempel genom dokumentation av vikt, mat och rörelse. Appen ger också tips på recept och motion. Appen för gravida med diabetes är ett liknande digitalt verktyg och ska nu testas i två år.

Likt Healthy Moms
– Den ska likna Healthy Moms, men med ett särskilt spår för diabetes. Spännande, för mig som forskare inom e-hälsa. Tidigare projekt har handlat om att förebygga fetma och viktuppgång, inte om behandling. Kvinnorna rapporterar sina blodvärden genom appen i mobiltelefonen. Vårdgivaren får överblick och kan göra prioriteringar, säger Marie Löf.

Studien som startar den 20 april görs i samarbete med Kalmar och Jönköping, inom Sydöstra sjukvårdsregionen. Den finansieras med 3,5 miljoner kronor från Vetenskapsrådet, FORSS, Diabetesfonden samt Strategiska forskningsområdet för vårdvetenskap genom Karolinska institutet.