Region Östergötland

Användning av digitala vårdtjänster ökar kraftigt

[2020-05-08]

Användningen av digitala tjänster i vården har ökat kraftigt de senaste månaderna, i hela landet. I Region Östergötland erbjuder en rad vårdcentraler, rehabverksamheter och sjukhusmottagningar nu digitala möten för bland annat uppföljningar och återbesök.

Bilden visar en mobiltelefon medd 1177-appen.

Under årets första månader har användningen av regionernas digitala vårdtjänster tiodubblats enligt en sammanställning från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Och trenden är tydlig även i Region Östergötland.

 Covid-19-pandemin har inneburit stora påfrestningar på vården, men har också inneburit att nya arbetssätt utvecklats, säger Agneta Niklasson (MP), regionråd Region Östergötland. Det är mycket positivt att vi nu skyndar på det tekniksprång som digitaliseringen innebär och som behövs för att göra vården ännu bättre.

Utbyggd digital vårdcentral

Region Östergötland har utvecklat digitala tjänster på olika sätt under covid-19-pandemin. Bland annat har tjänsten för digitala vårdcentralen byggts ut. Nu kan även vanliga vårdcentraler, rehabverksamheter och sjukhusmottagningar erbjuda digitala möten i appen, som numera heter Din vård.

– Den digitala vårdcentralen fungerar precis som tidigare, så att man kan boka ett digitalt besök hos läkare och fysioterapeuter, säger Lotta Saleteg, e-hälsostrateg i Region Östergötland. Men därutöver kopplar vi successivt på andra vårdcentraler, rehabverksamheter och mottagningar som kan boka in patienter för digitala möten.

– Det är positivt för patienter som inte vill eller behöver åka in till vården, utan kan träffa läkare, sjuksköterskor, psykologer, fysioterapeuter eller andra yrkeskategorier digitalt för exempelvis ett uppföljningsbesök. Samtidigt har det visat sig vara en bra möjlighet för medarbetare i karantän att kunna jobba hemifrån.

Rådgivning och ronder

Region Östergötland samarbetar också med kommunerna för att öka möjligheterna till digitala möten för vårdplanering, rådgivning och läkarronder för patienter i exempelvis särskilda boenden eller i hemsjukvården.

– I de fall där det inte är nödvändigt att transportera patienter kan vi ha digitala ronder och läkarrådgivning. Då behöver inte äldre patienter transporteras och inte heller möta lika många personer, säger Lotta Saleteg.

Användningen av 1177.se har ökat kraftigt i landet, framför allt under mitten och slutet av mars, något som känns igen även i Östergötland.

– Vi erbjuder bland annat en chattbot via regionens sida på 1177.se, säger Lotta Saleteg. Under de här månaderna har den digitala omställningen i vården verkligen tagit fart och efterfrågan på digitala tjänster ökat.

Även de digitala utomlänskontakterna, det vill säga patienter som söker vård digitalt utanför sitt hemlän, har ökat kraftigt enligt SKR:s sammanställning. Det handlar om privata aktörer som erbjuder digitala vårdmöten. Under 2019 genomfördes nästan 1,2 miljoner digitala vårdkontakter med vårdgivare i en annan region än patientens hemregion, vilket är en ökning med 91 procent från 2018.

Text: Anchi Alm, nyhetsredaktionen, telefon 010-103 94 88