Region Östergötland

Antalet besökare fortsätter att öka i Östergötland

Bilden visar två barn i Östergötland.

[2020-02-06]

Antalet gästnätter i Östergötland ökade med 5 procent 2019 jämfört med 2018, och intäkterna för logi ökade med 6 procent. De preliminära siffrorna från SCB:s övernattningsstatistik visar ett mycket positivt resultat för besöksnäringen i regionen under 2019.

Turismen fortsätter att växa i Sverige, och har den senaste tioårsperioden ökat med omkring 3 procent om året i genomsnitt, visar ny statistik från Tillväxtverket. I Östergötland ökade antalet kommersiella gästnätter från svenska besökare med 7 procent, en ökning som ligger över snittet i landet för svenska gästnätter. En bidragande faktor till ökningen är "hemestertrenden"; sommaren i Östergötland lockade till sig fler svenska besökare än någonsin tidigare. Antalet övernattningar på hotell, campingar och vandrarhem under juni, juli och augusti ökade med 80.000 i Östergötland jämfört med motsvarande siffror för 2018. Det är en ökning på hela 9 procent från samma period förra året och det totala antalet kommersiella övernattningar för hela 2019 landar idag på strax under 2 miljoner, en ökning på 5 procent jämfört med 2018.

– Besöksnäringen är en viktig bransch inom det östgötska näringslivet, och att trenden visar att beläggningen på de östgötska boendeanläggningarna fortsätter att öka varje år är en fantastisk utveckling, säger regionutvecklingsnämndens ordförande Eva Andersson (S).

Den preliminära statistiken från SCB visar en minskning på 2 procent på utländska gästnätter som idag utgör cirka 17 procent av det totala antalet övernattningar. Det land som leder när det kommer till antal besökare är Tyskland och därefter de nordiska grannländerna tätt följda av Nederländerna och USA.

– Förhoppningsvis kommer antalet kommersiella övernattningar att fortsätta öka även under 2020. En utmaning för Östergötlands besöksmål är att få de besökare som endast kommer över dagen att stanna minst en natt i området. En annan är att försöka förlänga den relativt korta sommarsäsongen, säger Hanna Nord, strateg besöksnäring på Visit Östergötland.

Antal gästnätter vid anläggningar i Östergötland, 1 januari till 31 december 2019 :

Totalt antal besökare: 

Östergötland: 1 925 549
Utveckling från 2018: + 5 procent

Svenska besökare: 1 600 566
Utveckling från 2018: + 7 procent

Utländska besökare: 324 983
Utveckling från 2018: - 2 procent

Källor: tillväxtverket.se / SCB

Textansvarig: Nyhetsredaktionen, 010-103 76 28