Region Östergötland

Ansöker om nationella uppdrag inom högspecialiserad vård

[2021-08-26]

Region Östergötland kommer att ansöka om att få bedriva nationell högspecialiserad vård inom könsdysfori, neuroendokrina tumörer i buken och neuromuskulära sjukdomar. Det beslutade regionstyrelsen på onsdagen.

Bilden visar en pågående operation.

Ansökan är en del i den nationella nivåstruktureringen av hälso- och sjukvården. Staten har utlyst ett antal områden där regionerna kan ansöka om tillstånd att bedriva nationell högspecialiserad vård. Universitetssjukhuset i Linköping bedriver sedan många år brännskadevård enligt den tidigare rikssjukvårdsmodellen och har också ett nationellt uppdrag inom vård av vulvacancer.

"Till gagn för patienterna"

– Universitetssjukhuset i Linköping är ledande inom flera medicinska specialistområden inom den högspecialiserade vården. Genom att ansöka om de nationella uppdragen vill vi vara med och utveckla den svenska högspecialiserade vården till gagn för patienterna, säger regionstyrelsens ordförande Kaisa Karro (S).

I den nuvarande ansökningsomgången är tolv områden utlysta. Region Östergötland kommer att ansöka om tillstånd att bedriva nationell högspecialiserad vård inom tre av dessa. Det gäller viss vård vid könsdysfori, neuroendokrina tumörer i buken och neuromuskulära sjukdomar. Regionen bedriver idag avancerad vård och forskning inom dessa områden och bedömningen är att det finns goda förutsättningar att anta nationella uppdrag.

Textansvarig: Bodil Knuthammar