Region Östergötland

Anslag för att öka kunskapen om törst i palliativ vård

[2021-02-25]

Maria Friedrichsen, sjuksköterska och docent vid Palliativt kompetenscentrum, Vrinnevisjukhuset, har fått tre miljoner kronor av Sjöbergstiftelsen för att öka kunskapen kring törst i den palliativa vården.

Bilden visar Maria Friedrichsen

När Maria Friedrichsen arbetade som sjuksköterska slogs hon av att patienter i livets slut sög på den fuktade muntork som användes för att rengöra och fukta munnen hos patienten, som om de var törstiga.

– Även hos friska människor kan törst bli ett plågsamt symtom om den inte kan lindras. Evidensen om vad som påverkar känslan av törst och hur svårt sjuka upplever törsten brister. Rutinen för vårdpersonal är att fukta munnen på patienter i livets slut med exempelvis skumgummitops som blötts i vatten, men hur effektivt detta är för den sjuke känner man inte till, säger Maria Friedrichen.

Faktorer som påverkar törstkänslan
I projektet ska hon undersöka hur vanlig törst är i patientgruppen, vilka biokemiska faktorer som påverkar törstkänslan, hur patienterna upplever törst samt vilka etiska dilemman som kan förekomma hos teamet när de ska behandla törsten. Hon kommer även att undersöka hur törst bäst kan stillas hos svårt sjuka patienter. Bör vätskan vara rumstempererad, kall eller kolsyrad?

– Den som är svårt sjuk ska kunna känna sig trygg i att få bästa möjliga livskvalitet den sista tiden i livet, säger Maria Friedrichsen.

Textansvarig: Maria Carlqvist, nyhetsredaktionen