Region Östergötland

Almi Invest får 400 miljoner i regeringens krisbudget

[2020-06-10]

Regionens start up- och scale up-bolag får nu tillgång till extra riskkapital via 400 nya miljoner till Almi Invest. 30 miljoner går till länen i Östra Mellansverige. – Vi kommer att investera i bolag som är viktiga för regionens framtid, säger Mattias Flodström, tillväxt- och marknadsstrateg i Region Östergötland samt styrelseledamot i Almi Invest, ÖMS.

Mattias Flodström, tillväxt- och marknadsstrateg i Region Östergötland

Regeringens krispaket är en åtgärd för att minska konsekvenserna för företag som drabbas av den negativa utvecklingen i spåren av Corona. ÖMS, som är ett samarbete mellan länen i Östra Mellansverige – Uppsala, Södermanland, Östergötland, Västmanland och Örebro – får alltså i nuläget 7,5 procent av den stora kakan.

– Det är ett välkommet bidrag som gör stor nytta, säger Mattias Flodström. ALMi Invest kommer i första hand att göra följdinvesteringar för att företag inom life science, cleantech och Internet of Things ska kunna fortsätta sina satsningar. 30 miljoner räcker en bit på väg, utan dem hade många av de här företagen kunnat få stora problem framöver.

Almi Invests uppdrag är att investera i tidiga skeden i start ups som bedöms ha goda framtidsutsikter i viktiga branscher, och att sedan följdinvestera vid behov.

– Sverige är duktiga på den här typen av innovativa bolag. De står för en viktig del av framtida utveckling och därför är det förstås extra viktigt att de stöttas i ett sådant här annorlunda läge, säger Mattias Flodström.

Textansvarig: Anna Lindén