Region Östergötland

Allmän provtagning planerad att återupptas nästa vecka

[2020-11-11]

Sedan i fredags är provtagningen för covid-19 enbart tillgänglig för patienter som behöver sjukvård, vårdtagare inom äldreomsorg eller funktionshinderomsorg samt vård- och omsorgspersonal. Detta är på grund av tekniska problem och materialbrist. Målet är nu att öppna provtagningen igen för allmänheten under nästa vecka. "Det är oerhört viktigt att provtagningskapaciteten ökas igen", säger regionstyrelsens ordförande Kaisa Karro (S).

Bild på covid-19-prov

Den tillfälliga begränsningen har orsakats av tekniska problem med en maskin och en tilltagande nationell materialbrist. Driftstoppet är nu avhjälpt och under de närmaste dagarna kommer laboratoriet att arbeta ifatt, med målet att erbjuda allmänheten provtagningstider igen under nästa vecka. Däremot kan man under resten av denna vecka inte boka någon ny provtagning om man inte tillhör en prioriterad grupp.

"Viktigt verktyg"

I dag har regionstyrelsen fått information om de åtgärder som görs för att kunna öka kapaciteten för provtagning och smittspårning. I det ingår även att se om det går att ta hjälp av externa laboratorier för att öka volymen.
– Det är oerhört viktigt att provtagningskapaciteten ökas så att vi kan möta de medicinska och samhälleliga behov som finns. Provtagning är ett viktigt verktyg i den nationella strategin för att bekämpa pandemin, säger regionstyrelsens ordförande Kaisa Karro.

Provtagning för covid-19 är i dagsläget tillgänglig för patienter som behöver sjukvård, vårdtagare inom äldreomsorg eller funktionshinderomsorg samt vård- och omsorgspersonal.
– Sannolikt kommer vi under nästa vecka att successivt börja erbjuda tider till allmänheten igen. På sikt planerar vi även att utöka antalet provtagningstider ytterligare, säger Magnus Roberg, biträdande smittskyddsläkare i Region Östergötland. Han understryker att det nu som alltid är viktigt att alla med luftvägssymtom stannar hemma och avstår från nära kontakter med andra.

Vänta 48 timmar

När provtagningen kommer igång igen är det viktigt att enbart boka tid för provtagning om man har varit sjuk i över 48 timmar. Kommer man in för tidigt kan provsvaret bli falskt negativt.
– Vi uppmanar invånarna att hålla sig till rekommendationerna och testa sig när det finns behov för det och man har symtom, säger Magnus Roberg.

Textansvarig: Susanne Fridberg, nyhetsredaktionen