Region Östergötland

Allergitest gör att fler kan få vaccin mot covid-19

En person får en spruta.

[2021-06-21]

Vaccinerna mot covid-19 har skapat en del oro för svåra allergiska reaktioner. Med ett nytt test, som används på Universitetssjukhuset i Linköping, går det nu att reda ut eventuella misstankar om överkänslighet. Det gör att de allra flesta som är oroliga tryggt kan få sitt vaccin.

Ágnes Csuth.

Risken för att få en allvarlig allergisk reaktion av vaccinen mot covid-19 är mycket liten. Enligt tidigare säkerhetsrapporter drabbas ungefär en person per 100 000 individer*. I jämförelse med andra vacciner innebär det en lite högre andel.

— Vi får en hel del frågor och samtal om detta. Vissa är väldigt rädda och oroliga inför vaccinationen. Det kan handla om personer som tidigare har varit med om svåra allergiska reaktioner av andra vaccin eller läkemedel, säger Ágnes Csuth, specialistläkare vid Allergicentrum på Universitetssjukhuset i Linköping.

Tillsammans med Lennart Nilsson, överläkare vid Allergicentrum, barnläkaren Jann Storsaeter vid Folkhälsomyndigheten, och Maria Jenmalm, professor i experimentell allergologi vid Linköpings universitet, har Ágnes Csuth arbetat med en modell med pricktester för att utreda misstankar om överkänslighet mot covid-19-vaccinerna. Arbetssättet bygger på en dansk förlaga.

För första gången i vacciner

Exakt vad det är i covid-19-vaccinerna som orsakar svåra allergiska reaktioner är inte klarlagt. Det misstänks att det handlar om ämnet polyetylenglykol (PEG), som finns i mRNA-vaccinerna från Pfizer/BioNTech och Moderna. Även i AstraZenecas vaccin finns ett PEG-besläktat ämne, polysorbat 80. PEG används som hjälpämne i till exempel skönhetsprodukter och läkemedel, och har länge betraktats som ofarligt. Det här är första gången det används i vacciner.

— Huvudmisstanken är att det handlar om PEG. För att tillverka de här vaccinerna används en helt ny teknik där huvudämnet stabiliseras med hjälp av det, säger Ágnes Csuth.

Omkring 30 remisser i veckan kommer till Allergicentrum från läkare vars patienter har haft allergiska reaktioner mot olika läkemedel, eller den första dosen vaccin mot covid-19. De flesta remisserna kan skickas tillbaka, och patienten vaccineras därefter på en vanlig vårdcentral.

Får stanna kvar i en halvtimme

Drygt 100 personer har så här långt kallats för vaccination på Allergicentrums vaccinationsmottagning, där det finns tillgång till mer avancerad sjukvård om det skulle behövas. Huvuddelen av patienterna har tidigare fått allvarliga allergiska reaktioner av läkemedel. Enligt riktlinjerna från SFFA får de stanna kvar i en halvtimme efter vaccinationen.

I de fall där det finns en misstanke om överkänslighet mot PEG genomförs pricktest, med olika varianter av ämnet. Hittills har 25 personer utretts med hudtestning och vaccinerats utan någon allergisk reaktion. De patienter som reagerar på testet, vilket så här långt alltså inte har skett, får vänta med vaccineringen mot covid-19 tills ett vaccin utan PEG finns tillgängligt i Sverige.

Än så länge är Ágnes Csuth och hennes kolleger först i Sverige med att arbeta på det här sättet, men förhoppningen är att modellen ska sprida sig till andra delar av landet.

— Det är ett viktigt verktyg för att utreda allergi mot PEG och PEG-derivat. Det ger oss en bättre grund för att kunna bedöma om någon riskerar att få en svår allergisk reaktion. På det här sättet kan vi ju också bidra i kampen mot pandemin. Det känns jättebra, säger Ágnes Csuth.

* Rapport om allergiska reaktioner efter vaccinering. (Publicerad i tidskriften Jama Network, utgiven av American Medical Association.)

Textansvarig: Gustav Borg, nyhetsredaktionen