Region Östergötland

”Alla reaktioner är normala”

Bilden visar Emmeli Skill och Robert Wallin.

[2020-06-02]

Det är normalt att reagera med oro och ångest, men lika normalt att nästan inte reagera alls. Det budskapet skickar barn- och ungdomshälsan med till länets ungdomar inför ett sommarlov som på grund av covid-19 kanske inte blir som vanligt.

Barn- och ungdomshälsan i Region Östergötland har hittills inte märkt av något ökat tryck från ungdomar som mår dåligt med anledning av de förändringar i samhället och livet som covid-19 har medfört.

– Det kan delvis bero på att många av studenterna har åkt hem eftersom de har haft distansstudier. Trycket kan öka i höst, ungdomarna kan få reaktioner när planerade resor inte kunnat bli av under sommarlovet eller sommarjobb blivit inställda, säger Emmeli Skill, chef för barn- och ungdomshälsan i Linköping.

– Det är inte fler som söker, men de ungdomar som redan mår dåligt får det värre när någonting sådant här händer, till exempel de som hade hälsoångest redan innan, säger Robert Wallin, psykoterapeut vid ungdomshälsan i Norrköping.

Ångest och stress
Riskfaktorerna för ökad psykisk ohälsa hos ungdomar är flera ser Robert och Emmeli. Det kan handla om ensamhet och hopplöshetskänslor då studier sker hemma (för de äldre ungdomarna) och fritidsaktiviteter ställs in. Det kan också vara ledsenhet för ett studentfirande som inte kan bli som förväntat. Innan beskedet kom om att gymnasierna öppnas igen har det även handlat om grubblerier kring hur det blir med studier efter sommaren. De som studerat klart och planerat börja arbeta kan drabbas av uppgivenhet när de ser en extra tuff arbetsmarknad på grund av pandemin.
En del kan vara oroliga för anhöriga som är eller kan bli sjuka i covid-19 eller som har blivit eller kan bli arbetslösa.

– Ångest, nedstämdhet och stress är vanliga reaktioner, men det kan se olika ut från person till person, förklarar Emmeli Skill.

– Många klarar sig igenom det här utan särskilda reaktioner, det är också helt normalt. Det finns inget som säger att man måste bryta ihop eller att det är nyttigt att bryta ihop. Den enda faran är om man inte bryr sig alls, struntar i de restriktioner som finns och tar risker, säger Robert Wallin.

Rutiner och regelbundenhet
Det viktigaste rådet de båda vill ge ungdomar är att fortsätta hålla fast vid vardagliga rutiner. Regelbundenhet kring sömn, mat och motion är grunden. De råder även ungdomarna att fortsätta träffa kompisar och hitta på alternativa aktiviteter, men att tänka på att hålla avstånd och inte samlas i stora grupper.

– När livet påverkas så att man börjar undvika sådant man brukar göra, och fortfarande kan göra trots pandemin, och tycka är roligt samtidigt som man till exempel inte kan sova ska man söka vård, säger Emmeli Skill.


Textansvarig: Cecilia Ottosson, 010-103 78 29

När stöd behövs 
Ungdomar som har lindrig till medelsvår psykisk ohälsa kan i första hand vända sig till barn- och ungdomshälsan som finns på olika orter i länet. På flera av mottagningarna finns samtalsstöd med psykoterapeut, kurator eller psykolog. Under pandemin erbjuds fler samtal via telefon eller Skype. Kontaktuppgifter till ungdomshälsan i Region Östergötland, och information om vilket stöd som ges på de olika mottagningarna, finns på umo.se och 1177.se. På umo.se, ungdomsmottagningen på nätet, finns också fakta och råd om bland annat psykisk ohälsa.

Andra webbplatser