Region Östergötland

Akutkliniken US har fått en docent

[2020-02-28]

Akutkliniken på Universitetssjukhuset i Linköping har fått sin första egna docent. Daniel Wilhelms är akutläkare och nybliven docent i akutsjukvård. Rollen stärker forskning och utbildning.

Bilden visar Daniel Wilhelms med en blombukett

Daniel Wilhelms är utbildad till akutläkare i Linköping och har disputerat vid Linköpings universitet. Han kombinerar i dag kliniskt arbete med forskning.

– Att arbeta både kliniskt och med forskning ser jag som en nästan nödvändig kombination. Akutsjukvård är ett nytt forskningsområde i Sverige, vi bygger evidens för vårt eget arbete och har ett mycket stort patientunderlag. Det är förhållandevis lätt att få deltagare till våra studier och det är enkelt att identifiera frågor som är viktiga för många patienter, säger Daniel Wilhelms.

Mål för kliniken
Det har varit ett långsiktigt mål på akutkliniken att få en docent som kan vara handledare för doktorander, examinera och sitta i en betygsnämnd, vilket efterfrågas till exempel inom universitetssjukvården.
– För akutkliniken är det oerhört glädjande att en av våra egna medarbetare har kunnat meritera sig till att bli docent. Det är bara en handfull läkare i landet som har uppnått detta inom det ganska unga forskningsområdet akutsjukvård. För akutkliniken innebär det också att har vi lagt en av de sista pusselbitarna till målsättningen att kunna bli en universitetssjukvårdsenhet, säger Erik Müssener, verksamhetschef vid akutkliniken US.

Jagar nya lösningar
Daniel Wilhelms forskargrupp har många projekt på gång som rör omhändertagandet av akuta tillstånd. Många av projekten befinner sig i gränslandet mellan teknik och medicin. Ett genomgående tema är jakten på nya lösningar för att bättre kunna bedöma risken för att en patient hastigt ska försämras.
– Att tidigt identifiera dessa patienter och sätta in rätt åtgärder kan potentiellt innebära stora vinster i form av minskat lidande och bättre utnyttjande av sjukvårdens resurser, säger Daniel Wilhelms.

I gruppen ingår bland annat två doktorander som är akutläkare, två specialistsjuksköterskor och en forskningsingenjör. Teamarbetet är typiskt för akutsjukvården och det finns möjlighet för flera yrkesgrupper att arbeta med forskning.

"Enorm spännvidd"
Universitetssjukhuset i Linköping var ett av de första svenska sjukhusen som fick utbildade akutläkare och Daniel Wilhelms är en av de första akutläkarna som utbildats med akutsjukvård som basspecialitet.
– Det här är ett väldigt roligt arbete, med en enorm spännvidd. Vi tar hand om allt från en bruten handled till kritiska tillstånd där det som vi gör under några minuter kan avgöra om personen överlever eller inte. Det är unikt inom den här medicinska specialiteten, säger Daniel Wilhelms.

Medan akutsjukvård är ett ganska nytt forskningsområde i Skandinavien har det funnits i USA sedan 1960-talet.
– Vi samarbetar med kollegor i USA och har stort utbyte av varandra. Eftersom det amerikanska sjukvårdssystemet fungerar annorlunda i många avseenden, har vi mycket grundarbete kvar att göra i Sverige och resten av Skandinavien. Nu bygger vi upp forskningsverksamheten och skaffar oss bättre vetenskapligt underlag för vårt arbete i akutsjukvården, säger Daniel Wilhelms.

Textansvarig: Maria Carlqvist, nyhetsredaktionen, 010-103 76 28