Region Östergötland

Aktuella frågor om EU i årsöversikt

[2022-02-18]

Årets upplaga av Region Östergötlands EU-årsöversikt är klar. Den lyfter fram aktuella händelser i EU ur ett östgötskt perspektiv och finns i både digital och tryckt form.

Tre broschyrer om EU ligger på ett bord.

Varje år tar Region Östergötlands EU-kontor i Bryssel fram en årsöversikt och nu är 2022 års version klar. Årsöversikten tar upp EU-frågor ur ett östgötskt perspektiv och vänder sig främst till tjänstepersoner och politiker i länet, men också till allmänheten.

– Det främsta syftet är att öka kunskapen om EU på hemmaplan. Vi vill också öka förståelsen för hur EU påverkar Östergötland och hur vi kan påverka EU liksom visa betydelsen av att vi har ett EU-kontor på plats i Bryssel. Översikten tar upp en del kring vad som hände under förra året men blickar framförallt framåt, säger Linnéa Gullarbergs, informationsansvarig vid Region Östergötlands EU-kontor.

Årsöversikten beskriver bland annat EU-kommissionens arbetsprogram för 2022 och lyfter även fram nya EU-strategier. Här finns också ett avsnitt som berättar om att Sverige tar över rollen som ordförandeland i EU:s ministerråd under våren 2023 och vad det kommer att innebära.

Kunskap om påverkansfrågor
– De som läser årsöversikten får en bred inblick frågor som är aktuella på EU-nivå som berör Region Östergötlands verksamhetsområden. De får också kunskap om de prioriterade påverkansfrågorna för regionen under 2022, säger Linnéa Gullarbergs.

En viktig påverkansfråga rör bioenergi. Regionen har arbetat aktivt med det området, som har stor betydelse för länet, under flera år. Förra året antog regionen en ny och förtydligad position i frågan. Den innebär ökad fokus på bioenergins bidrag till den cirkulära bioekonomin. Den understryker också vikten av hållbara leverantörskedjor inom bioenergi.
Regionen fortsätter även sitt påverkansarbete kring hållbarhet inom hälso- och sjukvården.
Ett nytt avsnitt i årsöversikten för 2022 tar upp området landsbygdsutveckling.

Text: Cecilia Ottosson, kommunikationsenheten