Region Östergötland

Aktuella EU-frågor i årsöversikt

[2021-02-05]

Nu är årets upplaga av Region Östergötlands EU-årsöversikt klar. Den lyfter fram aktuella händelser i EU ur ett östgötskt perspektiv och finns i både digital och tryckt form.

Bilden visar två händer som bläddrar i årsöversikten.

Varje år tar Region Östergötlands EU-kontor i Bryssel fram en årsöversikt och nu är 2021 års version klar. Årsöversikten tar upp EU-frågor ur ett östgötskt perspektiv och vänder sig främst till politiker och tjänstepersoner i länet, men också till allmänheten.

– Det övergripande syftet är att öka kunskapen om EU på hemmaplan, men vi vill också öka förståelsen för hur EU påverkar Östergötland och hur vi kan påverka EU. Den tar upp lite kring vad som har hände under förra året men är framförallt framåtblickande, säger Malin Ahl, informationsansvarig vid Region Östergötlands EU-kontor.

Årsöversikten beskriver bland annat EU-kommissionens arbetsprogram för 2021 och lyfter exempelvis även fram nya EU-strategier och den nya långtidsbudgeten som ska gälla mellan 2021 och 2027.

Prioriterade påverkansfrågor
– Den som läser årsöversikten får en bred inblick i aktuella frågor på EU-nivå som berör Region Östergötlands verksamhetsområden och kunskap om de prioriterade påverkansfrågorna för regionen under 2021, förklarar Malin Ahl.

Viktiga påverkansfrågor rör till exempel långtidsbudgeten och återhämtningsfonden, som ska stötta ländernas återhämtning efter pandemin. Där trycker Region Östergötland, tillsammans med hela Östra Mellansverige, exempelvis på för vikten av delaktighet på regional och lokal nivå i det som rör genomförande och utformning.
Bioenergi är ett påverkansområde som regionen har arbetat aktivt med under flera år och som har stor betydelse för länet.
Ett nytt avsnitt i årsöversikten för 2021 tar upp området forskning och innovation.

Textansvarig: Cecilia Ottosson, nyhetsredaktionen