Region Östergötland

Aktörers samarbetsproblem försvårar arbetsmarknadsinkludering

[2020-12-17]

Arbetsmarknadsinkludering är ett viktigt välfärdsuppdrag som syftar till att få arbetslösa individer som är beroende av olika former av stöd från samhället till egen försörjning genom arbete. Men oförmåga att hantera sociala dynamiker inom samverkan har en negativ inverkan på samverkan och kan leda till att parterna väljer att dra sig ur samverkan, visar en avhandling från Linköping inom medicinsk vetenskap.

Bilden visar Lena Strindlund

I sin avhandling studerar Lena Strindlund samverkan inom arbetsmarknadsinkludering. Uppdraget arbetsmarknadsinkludering utspelar sig i en komplex samverkan mellan arbetslösa individer från utsatta grupper, och olika myndighetsaktörer; arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommun och region samt arbetsgivare.
– Visionen är att denna samverkan ska fungera likt ett synkroniserat urverk där varje aktör har sin specifika roll och tillsammans samverkar för att uppnå arbetsmarknadsinkludering. Verkligheten vittnar dock om motsatsen och avhandlingen fokuserar på att öka förståelsen för dessa samverkansutmaningar, säger Lena Strindlund.

"Bygger på samverkan"
Avhandlingen bygger på en intervjustudie med arbetsgivare och två fallstudier av samverkansprojekt inom arbetsmarknadsinkludering. Resultaten visar hur en oförmåga att hantera dessa sociala dynamiker har en negativ inverkan på samverkan och till och med leder till att parterna väljer att dra sig ur samverkan.

- Detta är särskilt olyckligt i ett uppdrag som bygger på samverkan mellan myndighetsaktörerna och framför allt med arbetsgivarna. Utan en välfungerande samverkan försvåras arbetsmarknadsinkludering och många arbetslösa individer riskerar att bli kvar i utanförskap och ekonomiskt beroende av samhället, säger Lena Strindlund.

Textansvarig: Maria Carlqvist, nyhetsredaktionen

Avhandlingen: The Social Dynamics of Labor Market Inclusion” läggs fram vid Institutionen för hälsa, medicin och vård, Linköping universitet den 18 december klockan 13. 

Disputationen kan följas via Youtubehttps://liu.se/forskning/disputationer