Region Östergötland

Aktiviteter för att stärka och utveckla demokratin

[2021-12-02]

I år firar den svenska demokratin 100 år – i valet 1921 kunde kvinnor för första gången rösta i val till riksdagen. För att uppmärksamma att demokratin fyller 100 år genomförs en rad aktiviteter i Östergötland som stärker och utvecklar demokratin.

Kvinna som sitter vid ett bord med en penna i handen och ett papper framför sig på bordet.

För en månad sedan skrev regionstyrelsens ordförande Kaisa Karro (S) under den nyligen instiftade "Deklarationen för en stark demokrati". En deklaration som kommuner, regioner, civilsamhällesorganisationer, myndigheter, näringsliv, skolan och alla andra som vill vara med och bidra till att stärka och utveckla demokratin i Sverige kan underteckna.

I och med undertecknandet förband sig regionen att genomföra aktiviteter som stärker och utvecklar demokratin. Några exempel är de demokratipoddar som den regionala biblioteksverksamheten inom Region Östergötland tillsammans med Götabiblioteken ska producera. Innehållet i poddarna kommer att kretsa kring demokratifrågor, hur pandemin påverkat demokratin och samhället samt folkbiblioteken och deras roll med olika inbjudna gäster.

Region Östergötland ska också börja dela ut en gåvobok till samtliga nyfödda barn i Östergötland. Gåvoboken är en del av projekt Bokstart Östergötland, som är ett långsiktigt samarbete mellan Götabiblioteken, regionbiblioteket och barnhälsovården. Gåvoboken kommer att erbjudas samtliga vårdnadshavare när barnet är åtta månader gammalt för att stärka barnets språk- och läsutveckling, som är en grundförutsättning för att kunna delta och ingå i ett demokratiskt samhälle.

Förra året fick Bygdegårdsdistriktet i Östergötland ett projektbidrag av Region
Östergötland, där ett av projektets syften var att bilda ett regionalt samarbetsorgan
tillsammans med de regionala nivåerna av Folkets Hus och Parker samt Våra Gårdar. I slutet på oktober beslöt de tre organisationerna att kroka arm och bilda samarbetsorganet SamSam Östergötland. Syftet med det gemensamma samarbetsorganet att skapa opinion och bedriva påverkansarbete, men också att fungera som remissinstans och utveckla kulturverksamheten.

– Det känns fint och viktigt att Region Östergötland på demokratins 100-årsjubileum kan bidra till detta smörgårdsbord av aktiviteter som stärker och utvecklar demokratin, säger regionstyrelsens ordförande Kaisa Karro (S).

Textansvarig: nyhetsredaktionen