Region Östergötland

Ägg- och spermiedonatorer söks till fertilitetsbehandlingar

[2021-09-06]

Vill du hjälpa barnlösa par och ensamstående att kunna bli föräldrar? Nu söker Reproduktionsmedicinskt centrum i Region Östergötland donatorer av ägg och spermier.

Film om att spermie- och äggdonatorer söks - 00:40 min.

– Till behandlingarna behöver vi donatorer för både ägg och spermier, säger Susanne Liffner, medicinskt ansvarig överläkare på Reproduktionsmedicinskt centrum.

– Många blir donatorer för att de vill göra en insats för andra. De känner ofta någon som har haft svårt att bli förälder. Men vi tror att det finns fler som kan vilja hjälpa andra, precis som många blir blodgivare.

För att bli donator
För att kunna bli donator ska du vara över 23 år, vara fullt frisk och inte ta mediciner. Den övre åldersgränsen för kvinnor är 35 år och 45 år för män. Under processen behöver du komma några gånger till Reproduktionsmedicinskt centrum på Universitetssjukhuset i Linköping.

Behandlingar med donerade spermier utförs sedan drygt trettio år på Reproduktionsmedicinskt centrum, som är en del av kvinnokliniken på US. Behandlingar med ägg kom i 2000-talets början. På kliniken pågår också många forskningsprojekt om reproduktionsmedicinens olika frågor. De handlar bland annat om orsaker till ofrivillig barnlöshet och etiska och medicinska aspekter av fertilitetsbehandlingar, där den vanligaste är in vitro-fertilisering (IVF).

Textansvarig: Nyhetsredaktionen, 010-103 76 28

 

Så gör du intresseanmälan för att bli donator:
• Gå till kontaktkortet Reproduktionsmedicinskt centrum (RMC), kvinnokliniken US, på 1177.se
• Välj "Intresseanmälan spermiedonation" eller "Intresseanmälan äggdonation" under Våra e-tjänster
• Logga in med e-legitimation, som mobilt Bank-ID eller Freja eID plus.
• Följ instruktionerna.