Region Östergötland

AFA-medel till forskning om svetsares arbetsmiljö

[2020-01-20]

Stefan Ljunggren, yrkeshygieniker i Region Östergötland, får 1 880 000 kronor för att kartlägga svetsares exponering för kemiska ämnen och undersöka hur arbetsmiljön påverkar deras hälsa. Forskningsprojektet är ett av tretton i landet som har beviljats sammanlagt 29 682 000 kronor av AFA Försäkring.

Bilden visar en svetsare med gnistor från arbetet.

Studien förväntas ge ökad kunskap om ämnen och partiklar som svetsare utsätts för och vilka effekter dessa kan ha på hälsan.

– Vid svetsning uppstår gaser och små kemiska partiklar som kan vara skadliga för luftvägarna och hjärt- och kärlsystemet. Ökad kunskap om exponering, hälsopåverkan och preventiva åtgärder kan bidra till bättre arbetsmiljö och hälsa för svetsare, säger Stefan Ljunggren vid Arbets- och miljömedicin i Region Östergötland.

Projektet ska studera nya mätmetoder och biologisk övervakning för att identifiera effektiva förebyggande åtgärder och hälsorisker i samband med svetsning samt utvärdera skyddsåtgärder i svetsmiljön.

– Vi kommer också att undersöka om hälsoriskerna skiljer sig åt för kvinnor och för män, säger Stefan Ljunggren.

Projektet pågår till januari 2023.

Textansvarig: Maria Carlqvist, nyhetsredaktionen, 010-103 76 28