Region Östergötland

AFA-medel för att utveckla metodik för säkra personförflyttningar

Bilden visar en glad äldre kvinna tillsammans med en vårdanställd ute i grönskan.

[2021-01-27]

Charlotte Wåhlin, vid Arbets- och miljömedicin i Region Östergötland, får en dryg miljon kronor i AFA-medel för att utveckla, införa och utvärdera en metodik för riskbedömning vid personförflyttning inom hälso- och sjukvården och omsorgen.

Bilden visar Sebastian Buck och Charlotte Wåhlin som står vid ett bord

Varje år satsar AFA försäkring på att ge anslag till forsknings- och utvecklingsprojekt som kan ge en förbättrad arbetsmiljö och hälsa. Projektet från Arbets- och miljömedicin är ett av nio som delar på drygt 19 miljoner i år.

En vanligt förekommande skada för vårdpersonal är belastningsskador som uppstår i samband med olika typer av personförflyttningar och lyft. Det är också en situation där vårdskador uppstår. Vi behöver satsa på att förebygga dessa skador och utveckla rutiner och åtgärder som skapar säkra personförflyttningar, säger Charlotte Wåhlin, docent och ergonom vid Arbets- och miljömedicin.

Projektet pågår till och med december 2023 och förväntas ge ny kunskap om hur man kan bedöma och förebygga riskerna vid personförflyttning inom hälso- och sjukvården och omsorgen. Kunskapen väntas bidra till en säkrare arbetsmiljö som på sikt kan förebygga belastningsskador och minska antalet arbetsskador för vårdpersonalen.

Bedömningsinstrument testas
I forskningen ska ett bedömningsinstrument som används för riskbedömning vid personförflyttningar översättas och testas. Bedömningen ger underlag för att värdera riskfylld fysisk belastning för vårdpersonal.

I projektet kommer vi också att utvärdera implementeringen av en metodik för att skapa säkra personförflyttningar på arbetsplatser i hälso- och sjukvården. I metodiken ingår utbildning, användning av riktlinje, riskbedömningar och återkoppling av arbetsmiljökartläggning, säger Charlotte Wåhlin.

Textansvarig: Maria Carlqvist, nyhetsredaktionen, 010-103 76 28

Om forskningen
Forskningen sker i samverkan mellan Arbets- och miljömedicin i Linköping, Medicincentrum vid Region Östergötland, Linköpings Universitet, Region Örebro län och även Region Jönköpings län. Studien ingår i det övergripande arbetet "Patient and Workers Safety Study" (PAWSS). Sebastian Buck är doktorand vid Linköpings Universitet och genomför sina doktorandstudier baserat på forskning om säkra personförflyttningar.

Denna webbplats