Region Östergötland

AFA-medel för att utvärdera sjukvårdsledning under pandemin

[2020-09-16]

Carl-Oscar Jonson, Katastrofmedicinskt centrum i Region Östergötland, får 668 000 kronor från AFA Försäkringar för att undersöka hur särskild sjukvårdsledning på regional nivå i Östergötland har arbetat under covid-19-pandemin. Syftet är att öka kunskapen om organisation av sjukvårdsarbete i händelse av kris.

Bilden visar Carl Oscar Jonson

Data har samlats in löpande genom fältstudier och intervjuer med involverade medarbetare pågår. Studieresultaten kommer att användas för att utveckla utbildning och övning i särskild sjukvårdsledning lokalt, regionalt och nationellt.
– Vi ser pandemin som en unik händelse för särskild sjukvårdsledning, både i sin omfattning, den långa utdragna tid den pågått och med så många personer som har varit involverade, säger Carl-Oscar Jonson, forskare och handläggare av forsknings- och utvecklingsfrågor på Katastrofmedicinskt centrum, KMC.

Beslutsfattare intervjuas
Carl-Oscar Jonson och flera av de andra forskarna i projektgruppen har själva arbetat på KMC i direkt närhet till regional särskild sjukvårdsledning under pandemin.
– Redan tidigt under pandemin tänkte vi att dessa erfarenheter skulle bli viktiga att samla och lära av. Därför avsatte vi en person till att skapa förutsättningar och ta anteckningar som skulle gå att använda till forskningen, säger han.
Projektet väntas pågå i ett år och leda till förslag på hur till exempel arbetsprocess och teknisk beredskap kan förbättras vid sjukvårdsledning i kris.
– En viktig frågeställning är vilka erfarenheter och utmaningar som beslutsfattare i särskild sjukvårdsledning på regional nivå har upplevt, säger Carl-Oscar Jonson.

Lära för andra scenarier
Lärdomarna vill Region Östergötland kunna använda om det skulle komma fler toppar i pandemin, men också vid andra sjukvårdshändelser och utdragna scenarier.

– Vi har unika möjligheter i Östergötland att forska om hur ledning och styrning under en särskild händelse som denna pandemi fungerar och kan förbättras i, genom att vi tidigt under pandemin påbörjade arbetet med att observera och registrera vårt arbetssätt. Resultaten av studien kan förhoppningsvis hjälpa oss att vara ännu bättre rustade kring ledning och styrning inför kommande särskilda händelser, säger vårddirektör Jessica Frisk.

Textansvarig: Maria Carlqvist, nyhetsredaktionen, 010-103 76 28

Analysresultaten kommer att rapporteras i vetenskapliga artiklar och som en rapport till Region Östergötlands ledning. Projektet väntas pågå i ett år och leda till förslag på hur till exempel arbetsprocess och teknisk beredskap kan förbättras vid sjukvårdsledning i kris.