Region Östergötland

Stipendier till forskare på Vrinnevisjukhuset

Bilden visar Mona Ahlberg och Annette Waldemar.

[2019-12-06]

Med ett års mellanrum har två forskande sjuksköterskor på Vrinnevisjukhuset tilldelats Astrid Janzon-stipendiet. Mona Ahlberg på intensiven får årets stipendium för sin forskning om hälsofrämjande samtal i familjer där någon varit kritiskt sjuk. Förra året fick Annette Waldemar på kardiologen stipendiet för forskning om närståendes närvaro vid hjärtstopp.

– Det känns jättebra att få stipendiet och bekräftelse på att det vi gör är viktigt, säger Mona Ahlberg, doktorand och intensivvårdssjuksköterska på intensivvårdsavdelningen på Vrinnevisjukhuset i Norrköping.

Där har hon arbetat sedan 2011 och för drygt två år sedan började hon doktorera på halvtid vid Linköpings universitet.

Ta hand om familjer

Patienter som har legat på intensiven minns ofta ingenting efteråt och därför sker samtal i efterhand. För att patienten ska slippa må dåligt går man tillsammans och så tidigt som möjligt igenom tiden kronologiskt och faktabaserat.

– Men jag har sett att vi även behöver ta mer hand om familjen. Många familjemedlemmar har behov av att få prata om sina erfarenheter av att vara oroliga och rädda medan de vakar över sina närstående. De känner att de inte törs prata om den här tiden när de inte visste om deras närstående skulle dö, säger Mona Ahlberg.

Det är också vad hennes forskning handlar om. Samtal där patient och familjen möts förekommer i olika grad runt om i Sverige, men Mona Ahlbergs förhoppning är det ska införas på bred front.

Undvika förvrängd bild

Annette Waldemar är sjuksköterska på kardiologiska kliniken på Vrinnevisjukhuset sedan 1995 och numera även doktorand och adjunkt. Hennes forskning handlar om närståendes närvaro vid hjärtstopp. Tidigare forskning visar att närstående som har fått närvara kan undvika posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) och depressioner.

– De som inte är med kan bilda sig en förvrängd bild av det som hände och har svårare att komma vidare i sin sorg. Det påverkar dem under en lång tid framöver, säger Annette Waldemar.

Enligt svenska riktlinjer ska närstående erbjudas att närvara, men det är något som inte alltid efterföljs i praktiken när det gäller vuxna. Det är viktigt att någon stöttar närstående under hjärtstoppet, förklarar vad som sker och vid behov också kan ta ut dem från rummet en stund, berättar Annette Waldemar.

– Jag vill tydliggöra det här för sjukvården så att vi anammar de riktlinjer som finns och inkluderar närstående, säger hon.

Textansvarig: Carolina Häggkvist, 010-103 77 85

Om Astrid Janzon-stipendiet

• Delas ut årligen sedan 2015 av Astrid Janzon stiftelse, som grundades 2004.
• Stiftelsen ger stipendier och resebidrag till forskarstuderande inom ämnen som har anknytning till psykisk- och somatisk hälso- och sjukvård.
• Årets stipendium är 75 000 kronor.
• Varje år bidrar stiftelsen till en föreläsning på temat hälsa och hälsovård. I samband med föreläsningen hålls ett symposium där stipendiet delas ut till forskarstuderande med koppling till Röda korsets högskola, Linköpings universitet eller Jönköping university.
• 2020 är Linköping värd för föreläsningen.