Region Östergötland

Röntgenkliniken öppnar enhet i Mjärdevi

[2019-12-09]

Röntgenkliniken vid Universitetssjukhuset öppnar nästa år en enhet i Mjärdevi i Linköping. Enheten ska vara mer lättillgänglig för patienterna och bidra till att möta det ökande behovet av röntgenundersökningar.

Bilden visar röntgenbilder på skärmar.

– Med en lättillgänglig extern enhet ges möjligheter för patienter som kommer hemifrån att enkelt genomföra sin undersökning – vi finns där patienten är, säger Mathias Axelsson, verksamhetschef för på röntgenklinikerna på Universitetssjukhuset i Linköping och Lasarettet i Motala.

Röntgenverksamheten i Region Östergötland expanderar med cirka tio procent årligen och en extern enhet reducerar kostnaderna påtagligt jämfört med att expandera på US. I tillägg kan effektivare och mer standardiserade flöden införas om man bara har patienter som kan förflytta sig själva.

"Fördel för patienterna"

– Alla röntgenundersökningar måste inte göras på sjukhus, utan det är en fördel för patienterna att inte behöva ta sig till sjukhuset, säger Mathias Axelsson.

Enheten i Mjärdevi ska enligt planerna öppna i augusti nästa år och kommer förutom slätröntgen att vara utrustad med datortomograf och ultraljudsmaskin. Investeringen ryms inom Diagnostikcentrums befintliga budget.

– Vi kommer att kunna utföra både enkla och avancerade undersökningar på enheten, med allt från drop-in-verksamhet till datortomografi av hela kroppen. Enheten kommer också att ha som mål att utveckla den digitala kommunikationen med patienten. Man ska till exempel kunna boka om sin tid och registrera sig digitalt, säger Mathias Axelsson.

Regionrådet Kaisa Karro (S) välkomnar initiativet:
– Att öppna en extern röntgenenhet ligger väl i linje med omställningen mot nära vård och kommer att öka tillgängligheten till diagnostik. Genom olika digitala verktyg kommer patienten också att bli mer delaktig i vården.

Textansvarig: Bodil Knuthammar, 010-103 94 88