Region Östergötland

Regionen satsar 2,6 miljoner på landsbygdens företag

Bilden visar östgötsk landsbygd.

[2019-12-09]

Projektet Landsbygd får fortsatt finansiering från Region Östergötland under de kommande tre åren. Syftet är att stötta små och medelstora företag på landsbygden till fortsatt tillväxt.

Trafik- och samhällsplaneringsnämnden har under förra veckan beslutat att tilldela projekt Landsbygd 2020-2022 fortsatt finansiering. Projektet har en total budget på 4,5 miljoner kronor för den kommande treårsperioden, där Region Östergötland står för 2,6 miljoner kronor, Almi företagspartner för 1,5 miljoner kronor och de deltagande företagen för 600 000 kronor.

Almi driver projektet, som har pågått sedan 2016. En uppföljning visar att deltagande företag vuxit både omsättningsmässigt och i antal anställda. Företagen upplever också att coachingen hjälpt dem att utveckla sin verksamhet.

– Det finns en politisk ambition att hela Östergötland ska växa. Företag ska ha förutsättningar att kunna utvecklas oavsett plats. Projektet som syftar till att underlätta för företagande på landsbygden har fått bra resultat men vi ser ett fortsatt behov av det här stödsystemet, säger Julie Tran (C), ordförande i trafik- och samhällsplaneringsnämnden.

Små och medelstora företag

Projektet vänder sig till små och medelstora företag i alla branscher. I dialog med Region Östergötland kommer riktade insatser att göras inom prioriterade områden. Det handlar bland annat om skärgård, regional livsmedelsproduktion, besöksnäring och kommersiell service. Offentligt finansierade organisationer och personer som operativt bidrar till företagens framgång på landsbygden är också målgrupper för satsningen. Almi erbjuder företagen affärsrådgivning både individuellt och i grupp. Projektet kommer att inventera och samordna insatserna i en landsbygdsguide, som beskriver stödsystemet utifrån företagens behov av utveckling.

Projektet ligger i linje med det regionala utvecklingsprogrammet och insatsprogrammet Landsbygd, och bidrar till Region Östergötlands strategiska mål om ett starkt näringsliv och hög sysselsättning.

– Det är en viktig satsning som kommer att stödja de företag som önskar fortsätta etablera sin verksamhet på landsbygden. Långsiktig lönsamhet på landsbygden är det vi vill uppnå med den här satsningen, avslutar Julie Tran.

Textansvarig: Bodil Knuthammar, 010-103 94 88