Landstinget i Östergötland

Kronprinsessan Victoria ger namn åt barn- och ungdomssjukhuset i Linköping

[2017-09-26]

Kronprinsessan Victoria ger namn åt Barn- och ungdomssjukhuset vid Universitetssjukhuset i Linköping. Namngivningen kommer att ske när Kronprinsessan besöker sjukhuset i slutet av oktober.

Bilden visar Kronprinsessan Victoria

Det nya namnet på barn- och ungdomssjukhuset vid Universitetssjukhuset i Linköping blir H.K.H. Kronprinsessan Victorias barn- och ungdomssjukhus.

– Det är en stor ära för Universitetssjukhuset att få använda Kronprinsessan Victorias namn. Barn- och ungdomssjukhuset har arbetat under många år för att skapa en stark och samlad högspecialiserad sjukvård för barn och ungdomar i hela den sydöstra sjukvårdsregionen. Namnet stärker barnsjukvården och dess viktiga roll inom Universitetssjukhuset, säger Ditte Pehrsson Lindell, vårddirektör och tillförordnad regiondirektör.

Den formella namngivningen sker den 26 oktober i samband med att Kronprinsessan besöker sjukhuset.

– Vi gläder oss åt det nya namnet och ser fram emot att få visa upp verksamheten för Kronprinsessan, säger Ditte Pehrsson Lindell.

Textansvarig: Bodil Knuthammar, 010-103 94 88

 

Om Barn- och ungdomssjukhuset
Barn- och ungdomssjukhuset vid Universitetssjukhuset (US) i Linköping samlar både länssjukvården och den högspecialiserade sjukvården för barn och ungdomar upp till 18 år. Verksamheten omfattar allt från akutsjukvård till intensivvård av för tidigt födda barn, onkologi, barnkirurgi, diabetesvård och många andra medicinska specialiteter. De medicinska resultaten rankas högt både i nationella kvalitetsregister och internationellt. Verksamheten finns i Linköping och Motala och har hela den sydöstra sjukvårdsregionen som upptagningsområde.