Region Östergötland

Fem vårdplatser återöppnas i psykiatrin

[2019-12-04]

I våras stängdes den psykiatriska slutenvårdsavdelningen 26 på Vrinnevisjukhuset i Norrköping på grund av sjuksköterskebrist. Nytänkande och samverkan har gjort att fem vårdplatser med ny inriktning nu har kunnat öppnas igen.

Bilden visar vårdenhetschef Niclas Schönberg.

Det var i april som en av slutenvårdsavdelningarna, avdelning 26, på psykiatriska kliniken vid Vrinnevisjukhuset i Norrköping stängdes på grund av brist på sjuksköterskor.

– Det skulle vara tillfälligt, men det blev inte enklare att få tag på sjuksköterskor efter semestern. Det går inte att bara gnälla över situationen så vi började fundera på annorlunda arbetssätt. Medarbetare och chefer har tillsammans jobbat fram lösningen, säger Niclas Schönberg.

Ny inriktning
Han är vårdenhetschef för avdelning 26 och för den psykiatriska intensivvårdsavdelningen (PIVA). På PIVA, som ligger vägg i vägg med avdelning 26, finns sex vårdplatser. Genom att samverka om den sjukskötersketjänst som tidigare enbart fanns på PIVA bedömdes det som rimligt att kunna öppna fem vårdplatser på avdelning 26 igen. Det gjordes den 2 december, men då också med en ny inriktning.

– Förut var det en allmänvårdsavdelning, nu vårdar vi patienter med högt omhändertagande och låg funktion. Vi vill inte låsa fast oss vid en speciell diagnos, men med den inriktningen kommer det ofta att vara patienter med olika psykossjukdomar och AST, diagnoser inom autismspektrum, förklarar Niclas Schönberg.

Påverka vården
Han ser fördelar för både patientgruppen och medarbetarna med den nya inriktningen. Varje patient ska exempelvis ha en fast kontaktperson som arbetar nära henne eller honom.

– Patienterna har ofta långa vårdtider och isolering är vanligt. Nu får de större möjlighet att påverka sin vård och kontaktpersonerna kan jobba mer intensivt med aktivering som till exempel promenader och målning. Förhoppningen är att det kan korta vårdtiderna, säger Niclas Schönberg.

Det nya arbetssättet innebär även ökad samverkan med öppenvård och kommun, som många gånger möter samma patientgrupp.

Textansvarig: Cecilia Ottosson, 010-103 78 29