Region Östergötland

466 personer med covid-19 har skrivits ut

Bilden visar Rickard Lundin och Britt Åkerlind.

[2020-05-05]

Sammanlagt 466 personer med covid-19 som har varit inlagda på länets sjukhus har tillfrisknat och skrivits ut. Det framkom vid Region Östergötlands presskonferens på tisdagen.

Sjukvårdsledningen i Region Östergötland redovisade på tisdagen det aktuella läget i regionen när det gäller covid-19. På plats fanns i vanligt ordning smittskyddsläkare Britt Åkerlind och regional sjukvårdsledare Rickard Lundin.

– Vi har en sakta sjunkande tendens, även om vi har ett väldigt stort vårdbehov att tillgodose fortfarande. Det är hårt tryck och tungt arbete men vi ser ändå en viss lättnad, sa Britt Åkerlind.

Vid lunchtid på tisdagen var 97 personer med covid-19 inlagda på sjukhus i Östergötland och av dem fick 28 personer intensivvård. Siffran 97 var dock något osäker på grund av datatekniska skäl och den förmodas sjunka inom kort. Samtidigt framkom att sammanlagt 466 personer som har varit inlagda på länets sjukhus har tillfrisknat och skrivits ut. Totalt har 122 personer i Östergötland avlidit med bekräftad covid-19.

Riktade tack till medarbetare

Rickard Lundin tog tillfället i akt att tacka regionens medarbetare för viktiga insatser:

– På vissa avdelningar hos oss är det väldigt tungt. Vi har många patienter inom intensivvården och det är bitvis tufft för oss. Jag vill passa på att tacka vår personal som är i den här situationen varje dag och gör sitt yttersta i alla vårdmöten. Vi är grymt imponerade av det jobb som görs i våra verksamheter.

Sjukvårdsledaren tackade också övriga medarbetare i regionen som jobbar med att ge vården rätt förutsättningar för att klara av situationen.

"Trygga i planeringen"

En fråga som Rickard Lundin har fått många gånger den senaste tiden är frågan om skyddsmaterial. Så här sa han om den saken i dag:

– Det är inte så att det är en brist bara för oss i Östergötland, utan alla vill ha samma produkter. Hela världen vill ha skyddsutrustning. Men vi är trygga i att vi har planering för skyddsmaterial åt vår personal, både engångs- och flergångslösningar.

Britt Åkerlind passade också på att lyfta att den 5 maj är den internationella handhygiendagen.

– Jag måste ge en eloge till hela befolkningen och speciellt i Östergötland. Inom smittskyddet ser vi att det nästan inte rapporteras några tarmdiagnoser. En av förklaringarna till det är att vi tvättar händerna väldigt väl. God handhygien har absolut också en påverkan på smittspridningen avseende covid-19, sa hon.

Textansvarig: Carolina Häggkvist, 010-103 77 85

Andra webbplatser