Region Östergötland

45—49-åringar erbjuds vaccinering

En sköterska tar en spruta på en person. Personen sitter med ryggen mot kameran.

[2021-06-09]

Nästa åldersgrupp i fas 4 står nu på tur. På torsdag får personer i åldern 45—49 år erbjudandet om vaccinering till sin digitala brevlåda. Med vanlig post kommer det i början av nästa vecka.

Region Östergötlands vaccinering av de första åldersgrupperna i fas 4 rullar på med god fart, och följer den preliminära tidsplanen. Den bygger på de prognoser för vaccinleveranser som tagits fram, och kan behöva justeras om tillgången på vaccin förändras.

Vaccinationsviljan hos de inledande grupperna i fas 4 har varit mycket hög. 77 procent av de som är 50—54 år har vaccinerat sig eller bokat tid för att göra det. Motsvarande siffra för åldern 55—59 år är 84 procent. Parallellt pågår också vaccinering med dos två för andra grupper.

Vaccinationerna i fas 4 beräknas ske utifrån ålder, i allmänhet med femårsintervall. Planen är att erbjudanden om att boka tid går ut till nya grupper ungefär varannan vecka, men också det är beroende på vaccintillgång. Hittills har nya erbjudanden gått ut varje torsdag.

Det är nu dags för nästa grupp, 45—49-åringar. De som har digital brevlåda får erbjudande om vaccinering på torsdag, medan de som inte har det får brev med posten några dagar senare.

— Som tidigare vill jag uppmuntra alla att boka digitalt och främst på våra vaccinationscentraler. Eftersom vi nu har en ökad tillgång på vaccin, så finns det gott om lediga tider. Om det ändå skulle vara svårt att hitta en tid direkt så kan man försöka igen lite senare, eller på någon annan vaccinationscentral. Vi lägger till nya tider kontinuerligt, säger Rickard Lundin i den särskilda sjukvårdsledningen.

För den som har möjlighet att komma till vaccination med kort varsel om det blir doser över har Region Östergötland en reservlista som nås via 1177.se. Från den 10 juni kan personer som är 30—49 år och kan komma till någon av vaccinationscentralerna inom 30 minuter anmäla sig till listan. Personer kontaktas utifrån ålder, där de äldsta går först.

Textansvarig: Gustav Borg, nyhetsredaktionen