Region Östergötland

40—44-åringar på tur för vaccinering

En sjuksköterska vaccinerar en person.

[2021-06-16]

Vaccinationerna i fas 4 fortsätter, och ligger lite före den preliminära tidsplanen. I morgon, 17 juni, får personer i åldern 40—44 år erbjudandet om vaccinering till sin digitala brevlåda. I början av nästa vecka kommer det med vanlig post.

Region Östergötlands tidsplan för vaccinering i fas 4 bygger på de prognoser för vaccinleveranser som tagits fram. Om tillgången på vaccin ändras så kan tidsplanen behöva justeras. Vaccinationerna sker utifrån ålder, i huvudsak med femårsintervall. Planen är att erbjudanden om att boka tid går ut till nya grupper ungefär varannan vecka, men hittills har nya erbjudanden kunnat skickas ut varje torsdag.

Den grupp som det nu är dags för, 40—44-åringar, får erbjudandet till sin digitala brevlåda i morgon, torsdag. Till den vanliga brevlådan kommer det i början av nästa vecka.

— Mitt råd är att boka digitalt och då främst på våra vaccinationscentraler. Vi har för tillfället många lediga tider. Om det skulle vara svårt att hitta en tid på en gång, så är mitt råd att försöka igen lite senare, eller prova på en annan vaccinationscentral. Vi fyller ständigt på med nya tider, säger Rickard Lundin i den särskilda sjukvårdsledningen.

För de tidigare grupperna i fas 4 har viljan att vaccinera sig varit hög. 84 procent av de i åldern 55—59 år har vaccinerat sig eller bokat tid för att göra det. För åldersgruppen 50—54 år är motsvarande andel 75 procent, och för 45—49-åringar är andelen 70 procent. Vaccinering med dos två pågår också parallellt för andra grupper.

Textansvarig: Gustav Borg, nyhetsredaktionen