Region Östergötland

24 miljoner till cancerforskning

[2021-11-30]

Cancerfonden har beslutat om att ge 24 miljoner kronor till flera forskningsprojekt vid Linköpings universitet. En av forskarna som leder projekten är Charlotta Dabrosin, professor i onkologi vid Linköpings universitet och överläkare vid onkologiska kliniken i Region Östergötland.

Bilden visar Charlotta Dabrosin

Charlotta Dabrosin får 5,25 miljoner kronor för att forska på varför kvinnor med högre brösttäthet löper större risk att få bröstcancer, och olika metoder för att minska risken för att utveckla cancer.

– Vi kommer i vårt forskningsprojekt att kartlägga viktiga funktioner i bröstet för att bättre förstå när cancer uppstår. Vår förhoppning är att vi ska hitta nya principer för prevention och behandling av bröstcancer. Båda dessa områden är av största betydelse för kvinnors hälsa i framtiden, säger hon.

Ytterligare en forskare som tilldelas medel är Claudio Cantù, docent i cell- och molekylärbiologi vid Linköpings universitet. Han forskar om vilka proteiner som är involverade vid utvecklingen av tarmcancer.


– Vår forskning har potential att ge oss nya insikter om hur cancerceller fungerar, vilket skulle kunna leda till tidigare diagnos. Därmed skulle vi kunna förbättra prognosen för många patienter och ge fler möjlighet till ett längre liv med mer livskvalitet, säger Claudio Cantù.

Textansvarig: Nyhetsredaktionen, 010-103 76 28