Region Östergötland

225 personer med covid-19 har skrivits ut

[2020-04-14]

Sammanlagt 225 personer med covid-19 som har varit inlagda på länets sjukhus har tillfrisknat och skrivits ut. Det framkom vid Region Östergötlands presskonferens på tisdagen.

Sjukvårdsledningen i Region Östergötland redovisade på tisdagen det aktuella läget i regionen när det gäller covid-19. Ett viktigt budskap vid presskonferensen var att invånare i Östergötland inte ska tveka att söka akut vård om de behöver det.
 Vi ser att patienter kommer in sent med akuta tillstånd, exempelvis brusten blindtarm och hjärtinfarkt. Vi vill uppmana alla att söka akut vård när de har behov. Vi har kapacitet för all akutsjukvård och vi har separerade flöden för patienter med luftvägssymtom och andra, säger Rickard Lundin, regional sjukvårdsledare.

Många skrivs ut

Vid lunchtid på tisdagen var 127 personer med covid-19 inlagda på sjukhus i Östergötland och av dem fick 30 personer intensivvård. Samtidigt framkom att sammanlagt 225 personer som har varit inlagda på länets sjukhus har tillfrisknat och skrivits ut. Hittills har 46 personer i Östergötland avlidit med bekräftad covid-19.
 Antalet som vårdas på sjukhus stiger inte dramatiskt, men vi ser en viss förskjutning åt intensivvård, säger Britt Åkerlind, smittskyddsläkare i Region Östergötland.

Fler intensivvårdsplatser
 Vi har en god kapacitet och jobbar med en utbyggnad av intensivvårdskapaciteten i den takt vi ser att behovet finns, säger Rickard Lundin. Vi har etablerat nya intensivvårdsplatser både på Vrinnevisjukhuset i Norrköping och Universitetssjukhuset i Linköping.

Smittskyddsläkare Britt Åkerlind underströk vikten av att vara uthållig i nuläget – att stanna hemma när man är sjuk, tvätta händerna och hålla social distans.
 Det är det vi alla kan göra för att få en långsam utveckling av den här pandemin. Vi måste ha en uthållighet för att sjukvården ska orka vårda alla som behöver hjälp. Nu börjar det bli vår och då vill man komma ut, men försök planera det så att vi håller en distans till varandra.

Textansvarig Nyhetsredaktionen