Region Östergötland

15 miljoner till uppföljningsstudier om covid-19-vaccin

[2021-06-29]

Ett samverkansprojekt mellan regionerna i Sydöstra sjukvårdsregionen och Linköpings universitet har beviljats 15 miljoner kronor i anslag för att bedriva uppföljningsstudier om covid-19-vaccin. Det ska öka kunskapen om vaccinens effekter och säkerhet och bygga en infrastruktur för forskning.

Bilden visar två medarbetare som registrerar vaccindoser vid ett bord.

I projektet ska befolknings- och vårddata kopplas samman med uppgifter om covid-19-vaccinering för att undersöka bland annat vaccinationstäckning i socioekonomiska grupper, skyddets varaktighet och negativa effekter kopplade till faktorer som ålder och medicinering.

- Vi är mycket nöjda att få det stora anslaget till Sydöstra sjukvårdsregionen. Detta är frukten av ett långsiktigt arbete med en befolkningsbaserad informationsplattform för hälso- och sjukvården, säger Thomas Schön, professor och överläkare vid infektionsklinikerna i Kalmar och Region Östergötland och huvudsökande i projektet.

- Med mer kunskap på dessa områden kan vaccinationsprogram generellt bli effektivare och säkrare, inte bara vad gäller covid-19. Samtidigt vi lär oss mer om infektionsspridning i moderna samhällen.

Infrastruktur för forskningen byggs
En rad yrkesgrupper deltar i projektet; smittskydd, epidemiologer, infektionsmedicinare och folkhälsovetare, tillsammans med datavetare och modellerare från Linköpings universitet. Högavancerad teknisk och medicinsk kompetens ska kombineras för att bygga en infrastruktur för forskningen. Internationella system för systemmodellering och maskininlärning kommer att användas.

– Vi använder denna typ av metoder för att upptäcka mönster i stora datamängder för att i nästa steg studera om mönstren är allmängiltiga. I första hand kommer vi i projektet kunna utnyttja spetskunskap inom systemteknik, som tidigare tillämpats vid exempelvis signalspaning, säger Toomas Timpka, professor vid Institutionen för hälsa, medicin och vård, Linköpings universitet och överläkare i socialmedicin vid Region Östergötland.

Infrastrukturen kommer även kunna användas inom andra områden för att tidigt upptäcka förändringar i sjukdomsförekomsten. På sikt kommer metodiken kunna ge helt nya förutsättningar för tidiga förebyggande insatser inom många områden. Projektet ska också ge ökade möjligheter att kunna dela vård- och forskningsdata inom Sydöstra sjukvårdsregionen.

– Integration av informationsplattformarna är en viktig del i projektarbetet. Vi ser stora möjligheter att bidra till ambitionen att på sikt bygga nationella hälsoregister, i linje med de nya direktiven som förelagts Fohm, säger Toomas Timpka.

Textansvarig: Maria Carlqvist, nyhetsredaktionen, 010-103 76 28

Totalt delar Vetenskapsrådet ut 100 miljoner kronor till samarbeten mellan olika regioner i Sverige som kommer att titta på olika aspekter av hälso- och sjukvårdens behov.