Region Östergötland

147 personer med covid-19 har skrivits ut

[2020-04-07]

Sammanlagt 147 personer med covid-19 som har varit inlagda på länets sjukhus har tillfrisknat och skrivits ut. Det framkom vid Region Östergötlands presskonferens på tisdagen.

Sjukvårdsledare Rickard Lundin.

Sjukvårdsledningen i Region Östergötland redovisade på tisdagen det aktuella läget i regionen när det gäller covid-19.
– Vi är fortfarande i den uppåtgående delen av kurvan, säger Britt Åkerlind, smittskyddsläkare i Region Östergötland. Vi hoppas att kurvan ska plana ut, men vi är inte där än.

Många skrivs ut

Vid lunchtid på tisdagen var 123 personer med covid-19 inlagda på sjukhus i Östergötland och av dem fick 27 personer intensivvård. Samtidigt framkom att sammanlagt 147 personer som har varit inlagda på länets sjukhus har tillfrisknat och skrivits ut.
– Vi har fokus på akut vård och ställer om för att stärka intensivvården, säger Rickard Lundin, sjukvårdsledare på regional nivå.
– Vi får dock fortfarande indikationer på att invånare med akuta tillstånd tvekar att söka vård och vi vill därför uppmana alla som behöver att också söka vård. Vi har säkra flöden på sjukhusen och man ska inte vara rädd att söka sjukvård på grund av covid-19.

Fler typer av skyddsutrustning

För att hushålla med engångsprodukter när det gäller skyddsutrustning har Region Östergötland tagit fler typer av skyddsutrustning i bruk, bland annat olika masker som används vid kemiska utsläpp.
– Som patient kan man mötas av personal i annan utrustning än de har till vardags, säger Rickard Lundin. Det beror enbart på att vi behöver spara på vår engångsutrustning.

Stort gensvar bland vårdutbildade

Region Östergötland gick under måndagen ut med ett upprop till sjukvårdsutbildade personer i länet för att trygga kapaciteten i sjukvården. Det har redan gett stort gensvar, där uppemot 120 personer hade anmält intresse för att hjälpa till under det första dygnet.

Rickard Lundin informerade också om det nyhetsbrev om covid-19 som i veckan delas ut till alla invånare i Östergötland över 65 år.
Smittskyddsläkare Britt Åkerlind underströk vikten av att vara uthållig i nuläget, stanna hemma när man är sjuk och tvätta händerna.
– Vi finns här om ni behöver hjälp, avslutade hon.

Textansvarig: Anchi Alm / Nyhetsredaktionen, telefon 070-293 13 34