Region Östergötland

Höga resultat för Region Östergötland i följsamhet till hygienrutiner- och klädregler

[2020-05-07]

Region Östergötland ligger bra till i Sverige med 86 procents följsamhet till samtliga hygienrutiner och klädregler. Det visar Sveriges kommuners och regioners (SKR:s) sammanställning av en mätning i landets regioner. ”Trots att vi backar lite från 2019 ligger vi på andraplats i landet”, säger Martin Zetterlund, processledare för VRI-arbetet i Region Östergötland.

Den nationella mätningen av basala hygienrutiner och klädregler genomfördes 2020 under veckorna 11 och 12, precis när sjukhusen gick in i ett krisläge med anledning av coronaviruset. Resultaten visar att följsamheten till hygienrutiner låg på 86 procent och följsamheten till klädregler på 95 procent i landet. Region Östergötland låg på 90 procents följsamhet till hygienrutiner och 95 i klädregler.

– I Region Östergötland har vi fantastiska medarbetare som utför mätning av BHK (basala hygien- och klädregler) varje månad och det som lämnas till SKR är en rapport av mätvärdena under aktuell period, som var mars. Att 9 av 10 medarbetare följer våra hygienrutiner är ett mycket bra resultat. Men vi vet också att det finns områden att jobba vidare med. Under covid19 -pandemin är den basala hygienen grunden, och viktigare än någonsin, säger Martin Zetterlund, processledare för VRI-arbetet i Region Östergötland.

På samtliga områden för hygienrutiner och klädregler har resultaten gått ner lite sedan 2019, men Region Östergötland ligger fortfarande högt. Ett område där det glädjande nog ökar är det viktiga området "korrekt i samtliga steg i hygienrutinen".

Ledarskap och kultur påverkar
Handhygien är en del av basala hygienrutiner och en av de viktigaste åtgärderna för att förebygga smittspridning. Följsamheten till hygienrutiner ligger oftast lägre än följsamhet till klädregler då det handlar om många olika vårdsituationer där man oftast behöver tänka till. Ett exempel är att sprita händer innan och efter patientkontakt.

– Vi vet att ett tydligt ledarskap och kulturen på arbetsplatsen påverkar. Om det är okej att säga till varandra utan att få kritik tillbaka så kan alla hjälpas åt så det blir rätt och också då en säkrare vård. Jag är övertygad om att vi lärt oss väldigt mycket på det här området under den här coronapandemin, säger Martin Zetterlund.

Textansvarig: Maria Carlqvist, nyhetsredaktionen, 010-103 76 28

Andra webbplatser