Region Östergötland

Skada efter fall (CCL 2021-136)

Diarienummer: CCL 2021-136

[2021-08-23]

Chefläkare Rose-Marie Pettersson vid Universitetssjukhuset i Linköping har gjort en anmälan enligt lex Maria.

En patient som läggs in akut, vårdas för dubbelsidig lunginflammation och alkoholabstinens. Patienten är orolig och desorienterad. I ett obevakat ögonblick går hen ur sängen och faller. Hittas medvetslös, men återfår medvetandet. Utredning visar skallfraktur och diffusa blödningar i hjärnan. Patienten opereras och vårdas omkring tre veckor på sjukhus. 

En intern utredning är genomförd.

För mer information kontakta:
Chefläkare Rose-Marie Pettersson 010-103 00 00