Region Östergötland

Missad utredning av röntgenfynd (CCL 2021-98)

Diarienummer: CCL 2021-98

[2021-05-10]

Chefläkare Rose-Marie Pettersson vid Universitetssjukhuset i Linköping har gjort en anmälan enligt Lex Maria.

Patient med planerad operation behövde göra en bukröntgen före denna. Där sågs en svårbedömd förändring i ena njuren som bifynd men denna utreddes inte vidare och uppföljning efter operationen avslutades. Några år senare gjordes en ny röntgen p g a nytillkomna symtom och en tumör konstateras i njuren.

Intern utredning är utförd.

För mer information kontakta:
Chefläkare Rose-Marie Pettersson 010-103 00 00