Region Östergötland

Långsamt utredningsförlopp (CCL 2021-60)

Diarienummer: CCL 2021-60

[2021-05-18]

Chefläkare Rose-Marie Pettersson vid Universitetssjukhuset i Linköping har gjort en anmälan enligt Lex Maria.

Spädbarn med förlossningskomplikation och efterföljande problem med vätskeansamling i hjärnan som behövde tappas initialt. En positiv utveckling sågs första månaderna men därefter uppstod svårigheter att bedöma med ultraljud och en annan undersökningsmetod behövdes. Denna blev fördröjd och när den kom till stånd krävdes ett akut ingrepp. Barnet har återhämtat sig, intern utredning är genomförd.

För mer information kontakta:
Chefläkare Rose-Marie Pettersson 010-103 00 00