Region Östergötland

Läkemedelsavvikelse (CCL 2021-90)

Diarienummer: CCL 2021-90

[2021-06-22]

Chefläkare Lena Nilsson vid Universitetssjukhuset i Linköping har gjort en anmälan enligt Lex Maria.

En patient som lades in akut planerades för undersökning av matstrupe och magsäck med sk gastroskopi. För undersökningen fastade patienten. Beslut om undersökningen förmedlades inte till ansvarig läkare och ingen justering av läkemedel inför fastan gjordes. På morgonen gavs patientens ordinarie dos insulin. Efter några timmar föll blodsockret till mycket låga nivåer med medvetandepåverkan som hävdes med tillförsel av socker och stöttning av andningen.

En intern utredning har genomförts.

För mer information kontakta:
Chefläkare Lena Nilsson 010-103 00 00