Region Östergötland

Försenat beslut om behandling (CCL 2021-102)

Diarienummer: CCL 2021-102

[2021-05-11]

Chefläkare Rose-Marie Pettersson vid Universitetssjukhuset i Linköping har gjort en anmälan enligt Lex Maria.

Patient med spridd cancersjukdom, som behandlades med strålning och cellgiftsbehandling med efterföljande operation. En ytterligare behandling skulle diskuterats efter operationen, men det kom inte på tal förrän senare då sjukdomen då inte längre gjorde den behandlingen så verkningsfull. Patienten avled kort därefter.

Intern utredning är utförd.

För mer information kontakta:
Chefläkare Rose-Marie Pettersson 010-103 00 00