Region Östergötland

Försenad diagnos (FTV 2021-00136)

Diarienummer: FTV 2021-00136

[2021-10-13]

Förtroendetandläkare Kristina Hult vid Folktandvården Östergötland har gjort en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt Lex Maria.

 Ärendet gäller en barnpatient som går hos Folktandvården Östergötland.

Vid 9 års-undersökningen kunde man inte känna var överkäkens hörntänder låg. Därför sattes en extrakontroll upp. Vid kontrollen kunde man känna den ena hörntanden, men inte den andra. Röntgen togs där man bedömde tänderna ligga bra i läge. Man beslutar avvakta.

På grund av ett trauma besöker barnet tandvården igen och röntgen tas, men man inriktar sin uppmärksamhet på den traumatiserade granntanden och bedömer inte läget på hörntänderna.

Ytterligare en gång kommer barnet för besvär i någon granntand och man ser att mjölktandens rot är mycket kvar av ännu. Man tycker sig kunna känna de permanenta hörntänderna.

Ytterliga ett par gånger kommer patienten för kontroller med sidoröntgen, där hörntänderna inte syns.

Vid 13 års-undersökningen upptäcker tandläkaren att tänderna nr 2 har förstörda rötter, på grund av hörntändernas tryck åt fel håll.

Barnpatienten genomgår nu tandreglering för att få ett bra bett.

Man har efter denna händelse satt in kompetenshöjande övningar i att bedöma hörntänders läge på kliniken.

För mer information kontakta:
Kristina Hult, tele: 010-103 19 71