Region Östergötland

Fördröjt svar på grund av komplicerad bedömning (CCL 2021-20)

Diarienummer: CCL 2021-20

[2021-04-13]

Chefläkare Rose-Marie Pettersson vid Universitetssjukhuset i Linköping har gjort en anmälan enligt lex Maria.

Patient som opererats för hudcancer på annat sjukhus, skickades till Universitetssjukhuset i Linköping för kompletterande kirurgi. Preparat skickades för mikroskopisk diagnostik, denna blev komplicerad och utdragen vilket kan ha påverkat den fortsatta behandling som behövde ges.

Intern utredning är genomförd.

För mer information kontakta:
Chefläkare Rose-Marie Pettersson 010-103 00 00