Region Östergötland

Fördröjd operationsstart (NSÖ CL 2020-165)

Diarienummer: NSÖ CL 2020-165

[2021-04-22]

Chefläkare Erik Stenkvist vid Vrinnevisjukhuset i Norrköping har gjort en anmälan enligt lex Maria.

Friskt barn som inkommer med buksmärta och misstanke om blindtarmsinflammation. Patienten läggs in för observation och ställningstagande till operation men preoperativa förberedelser med nålsättning, uppvätskning etc dröjer, varvid operationsstart fördröjs och patientens blindtarm hinner perforera.

Involverade kliniker har upprättat internutredning och handlingsplan för att undvika de brister i hantering/ kommunikation, som uppdagats.

För mer information kontakta:
Chefläkare Erik Stenkvist, 010-1030000