Region Östergötland

Fördröjd laserbehandling (RÖ 2021/55)

Diarienummer: RÖ 2021/55

[2021-11-10]

Chefläkare Rose-Marie Pettersson vid Universitetssjukhuset i Linköping har gjort en anmälan enligt Lex Maria.

Patient med diabetes och ögonkomplikationer av denna, som behandlats med laser i ett öga men vid kontroll även visade sig behöva behandling i andra ögat. Detta planerades att bli utfört inom 1 månad men blev fördröjt och patienten kom in akut med blödning.

 Synen återställd dock, intern utredning genomförd.

För mer information kontakta:
Chefläkare Rose-Marie Pettersson 010-103 00 00

Beslut 2021-12-21, dnr IVO 3.1.1-44368/2021

Beslut

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet och kommer inte att vidta några ytterligare åtgärder.

Skälen för beslutet

IVO bedömer att vårdgivaren efter begärd komplettering har fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada.