Region Östergötland

Fördröjd diagnos (NSÖ CL 2021-51)

Diarienummer: NSÖ CL 2021-51

[2021-07-06]

Chefläkare Erik Stenkvist vid Vrinnevisjukhuset i Norrköping har gjort en anmälan enligt lex Maria.

Patient som tidigare är väsentligen frisk, sökt sporadiskt för bukbesvär. Remitteras efter ytterligare några besök till akutmottagningen juni 2020, då man återremitterar till vårdcentral efter att ha uteslutit akut bukåkomma, för fortsatt anemi- och utvidgad bukutredning. Kallelse sker först efter fyra månader, varvid mer uttalad anemisering och leverpåverkan fortsatt inte primärt leder till utredning av colon. Patienten söker efter ytterligare en tid akut, varvid man konstaterar generaliserad coloncancer.

Intern utredning har påvisat flera brister i utredningsgången och handlingsplan har upprättats för att komma till rätta med dessa.

För mer information kontakta:
Chefläkare Erik Stenkvist, 010-1030000