Region Östergötland

Fördröjd diagnos av malignt melanom (CCL 2021-205)

Diarienummer: CCL 2021-205

[2021-08-25]

Chefläkare Rose-Marie Pettersson vid Universitetssjukhuset i Linköping har gjort en anmälan enligt Lex Maria.

Äldre patient sökte för nytillkomna besvär från en mindre hudförändring som var pigmenterad och satt vid knävecket, som på vårdcentralen bedömdes som ofarlig. Patienten kontaktade läkare igen p g a mer besvär med irritation vid förändringen ett par månader senare, och det erbjöds bortskrapning. Ny bedömning av annan läkare 5 månader efter första besöket gjordes när patienten känt en knöl i ljumsken på samma sida och hudförändringen börjat klia och blöda, och cancermisstanke väcktes och patienten remitterades för vidare utredning. Ett malignt melanom konstaterades med metastas i ljumsken, där nu behandling är inledd efter operation.

Intern utredning genomförd.

För mer information kontakta:
Chefläkare Rose-Marie Pettersson 010-103 00 00