Region Östergötland

Fördröjd cancerdiagnos (CCL 2021-68)

Diarienummer: CCL 2021-68

[2021-03-26]

Chefläkare Rose-Marie Pettersson vid Universitetssjukhuset i Linköping har gjort en anmälan enligt Lex Maria.

Patient som kontaktade vården för rådgivning, på grund av blod i urinen vid ett tillfälle, blev uppmanad att avvakta och höra av sig om det hände igen. Ny blödning uppstod nästan ett år senare, och utredningen som då påbörjades, påvisade en tumör i urinblåsan.

Intern utredning är genomförd och behandling är inledd.

För mer information kontakta:
Chefläkare Rose-Marie Pettersson 010-103 00 00