Region Östergötland

För hög dos av läkemedel (CCL 2021-108)

Diarienummer: CCL 2021-108

[2021-05-11]

Chefläkare Rose-Marie Pettersson vid Universitetssjukhuset i Linköping har gjort en anmälan enligt Lex Maria.

En nyfött barn behövde upprepade injektioner av ett lugnande/smärtstillande läkemedel, där en av doserna blev för hög. Läkemedlet gavs utan spädning och misstaget upptäcktes efter någon timma. Kontroller visade viss påverkan på puls och blodtryck men barnet verkar inte tagit skada av den höga dosen som dock kan minska både puls och blodtryck.

Intern utredning är utförd.

För mer information kontakta:
Chefläkare Rose-Marie Pettersson 010-103 00 00