Region Östergötland

Fallskada (NSV CL 2021-85)

Diarienummer: NSV CL 2021-85

[2021-10-25]

Chefläkare Erik Fransson vid Lasarettet i Motala har gjort en anmälan enligt Lex Maria.

Äldre patient som läggs in på grund av misstänkt stroke och blodförgiftning. I början av vårdtiden är patienten kraftigt allmänpåverkad och helt sängbunden. Efter ett par veckors vård förbättras tillståndet och patienten kan försiktigt börja gå i korridoren. Efter några dagars mobilisering så uppstår smärta och i ena benet och röntgen visar en höftfraktur som inte ser färsk ut. Troligen fanns frakturen när patienten lades in och var då stabil. Vid mobilisering till gång blev frakturen instabil och gav då tydliga symtom. Patienten opereras och får en konstgjord höftled.

Internutredning är utförd.

För mer information kontakta:
Chefläkare Erik Fransson 010-103 00 00