Region Östergötland

Bristande kontroll av provsvar (RÖ 2021/4378)

Diarienummer: RÖ 2021/4378

[2021-12-20]

Chefläkare Lena Nilsson vid Universitetssjukhuset i Linköping har gjort en anmälan enligt Lex Maria.

En äldre multisjuk man utreddes för en spridd cancersjukdom. Som ett led i utredningen gjordes en leverpunktion som komplicerades med blödning. Patienten behövde några dagar sjukhusvård med bland annat vätskebehandling och blodtransfusion. Vid utskrivningen noterades inte ett avvikande laboratorievärde som visade förhöjd nivå av salt (natrium) i blodet. Patienten återkom kraftigt försämrad nästa dag till sjukhuset. Det förhöjda natriumvärdet kan ha påverkat tillståndet.

En intern utredning har genomförts.

För mer information kontakta:
Chefläkare Lena Nilsson, 010-103 00 00